Jak prefabrykaty zmieniły budownictwo mieszkaniowe?

Budownictwo mieszkaniowe stale się rozwija. Popyt na mieszkania wzrasta, więc wciąż powstają nowe osiedla mieszkalne - zarówno te z domami jednorodzinnymi jak i z budynkami wielorodzinnymi. Deweloperzy rywalizują ze sobą pod względem lokalizacji, jakości, estetyki otoczenia a przede wszystkim czasu. Chcąc jak najszybciej zakończyć etap budowy, wielu z nich z decyduje się na stosowanie prefabrykatów oraz systemów modułowych, które znacznie skracają czas robót budowlanych na danym obiekcie.

Prefabrykaty w budownictwie mieszkaniowym

Prefabrykaty w budownictwie mieszkaniowym wykorzystywane są na wielu etapach budowy. Jeśli wymagają tego warunki glebowe pierwsze elementy prefabrykowane pojawiają się już na samym początku w postaci pali fundamentowych. Nie jest to jednak zbyt częste rozwiązanie, szczególnie w przypadku domów jednorodzinnych - znacznie zwiększają się wtedy koszta związane z danym etapem inwestycji. Pale jednak są niezbędne w przypadku terenów podmokłych lub gdy grunty nośne znajdują się głęboko pod poziomem terenu.

Zdecydowanie częściej spotkać można natomiast nadproża, dźwigary, schody i belki stropowe prefabrykowane. Nadproża wykorzystywane są obecnie zarówno w budynkach jedno- i wielorodzinnych z uwagi na ich dużą ilość w praktycznie każdym obiekcie - elementy stanowią przykrycie otworów okiennych i drzwiowych, przez co występują we wszystkich pomieszczeniach.

Z kolei dźwigary kiedyś stosowane wyłącznie w dużych obiektach, dziś doskonale sprawdzają się w przypadku projektowania otwartych przestrzeni w nowo wznoszonych domach. Umożliwia to układanie stropów gęstożebrowych, szczególnie cenionych w budownictwie jednorodzinnym ze względu na łatwość montażu. Belki najczęściej produkowane są o rozpiętości nieprzekraczającej 6 m, przez co nie wystarczają do przykrycia stropów w obecnie popularnych dużych salonach połączonych z kuchnią. Projektanci wykorzystują zatem dźwigary jako podparcie danych belek stropowych, co umożliwia wyeliminowanie ścian konstrukcyjnych - ciężar stropu opiera się bowiem o dany podciąg, z którego kolejno przenoszony jest na trzpienie lub przegrody pionowe.

System modułowy w budownictwie mieszkaniowym

System modułowy w budownictwie wciąż mylnie kojarzony jest z minionym ustrojem. Dzisiejsze rozwiązania są jednak nieporównywalne pod względem jakości z dawnymi elementami. Z uwagi na normy obowiązujące w budownictwie, wytwarzane obecnie moduły spełniają rygorystyczne wymogi pod względem wytrzymałości, izolacji termicznej czy akustycznej. Niedopuszczalne jest obecnie pojawienie się mostków termicznych w konstrukcji, co znacząco wpływa na izolację cieplną danego budynku oraz jego zawilgocenie. Często jednak spotkać je można w obiektach modułowych wybudowanych kilkadziesiąt lat temu, przy czym nie jest to spowodowane tylko upływem czasu.

Zalety stosowania prefabrykatów

Prefabrykaty i systemy modułowe znacznie skracają czas wykonywania danej inwestycji, co przekłada się także znacząco na koszta. Stosując je w dużym stopniu wyeliminowany jest czasochłonny proces przygotowania i ułożenia zbrojenia oraz deskowania, konieczny w przypadku elementów monolitycznych. Ponadto gotowe elementy trafiające na budowę posiadają już pełną wytrzymałość przebadaną w zakładowym lub zewnętrznym laboratorium, co zapewnia wbudowanie elementu o projektowanych parametrach. Nie ma wtedy również konieczności zachowania przerwy technologicznej, wymaganej w przypadku elementów betonowanych na placu budowy.

Technobeton - producent prefabrykatów budowlanych

Technobeton to lubelska firma zajmująca się produkcją prefabrykatów - stropów, dźwigarów, nadproży i schodów. Wytrzymałość produkowanych elementów sprawdzana jest przez Zakładową Kontrolę Jakości, co zapewnia wysoką jakość produktu. Oprócz samej produkcji firma posiada także swoje biuro projektowe zajmujące się projektowaniem stropów w systemie Technobeton zarówno na nowo powstających jak i remontowanych budynkach.

System stropu gęstożebrowego Technobeton wyróżnia się swoją nośnością i rozpiętością na tle innych dostępnych rozwiązań. Belki stropowe wykonane ze strunobetonu wykazują dużą nośność i są dostępne w długości wynoszącej blisko 9 m. Ponadto nawet przy maksymalnych rozpiętościach nie jest konieczne stosowanie żeber usztywniających, co w przypadku większości stropów gęstożebrowych wymagane jest przy rozpiętościach wynoszących 4 m. Ogranicza to zatem zużycie stali, czas konieczny do jej ułożenia oraz koszty z tym związane.

Technobeton oprócz samego produktu i projektu stropu oferuje także transport materiałów budowlanych na plac budowy. Terenowi doradcy techniczni firmy zapewniają stały kontakt budowy z biurem projektowym, co znacznie ułatwia montaż danego systemu.

Artykuł partnera